Robocot Fest
Malatya Üniversitesi

Hakkımızda

        Bilgoritma Topluluğu 2015 - 2016 Akamdemik yılında İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri ve Akademik danışmanı Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi      Yrd. Doç. Dr. A. Fatih KOCAMAZ'ın bir araya gelerek kurduğu bir topluluktur.

        Topluluk, her geçen gün yeni etkinlikler için aşkla ve şevkle hareket eden yüz kırkı aşkın bilgisayar mühendisliği, mühendislik fakültesi öğrencileri ve İnönü Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Topluluğun ana stratejik hedefi öncelikle Malatya ve çevresindeki genç neslin ileri teknoloji, girişimcilik, yenilikçi düşünme noktalarında farkındalığını arttırıcı inovatif etkinlikler, eğitimler, geziler düzenlemek, özellikle mühendislik öğrencilerinin ufkunu genişletmek için çalışmalar düzenlemektir.

        Bilgoritma Topluluğu 2016 yılında geleneksel olarak düzenlenecek 2 büyük etkinlik gerçekleştirmiştir. Etkinlikler ulusal ve yerel medyada geniş yankı bulmuş, birçok canlı yayın programlarına çıkılarak etkinliği tanıtma fırsatı bulunmuştur.

        Bu etkinliklerden ilki, dünya çapında dünyanın her yerinde aynı zaman diliminde 48 saat aralıksız süren oyun geliştirme etkinliği 
Global Game Jam(GGJ)'dir.

            Global Game Jam 2016 etkinliğimizle alakalı daha fazla bilgi için : GGJ 2016 

        İkinci büyük etkinliğimiz ise, içeriğinde atölye çalışmalarından konferanslara, söyleşilerden mucit sergisine kadar birçok kategori içeren ve küçük adımlarla başlayıp kilometrelere ulaşan ROBOCOT etkinliğidir.

        ROBOCOT kelimesi, Robot kelimesi ile Malatya'nın kayısısının bütünleştirilmesi için ROBOT + apriCOT(Kayısı) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. İlk olarak Mayıs 2016 ayında düzenlenen ROBOCOT 2016 Etkinliği, kapsamı ve etkisi ile beklentilerin de ötesinde olmuş ve büyük ses getirmiştir.

            ROBOCOT 2016 etkinliğimizle alakalı daha fazla bilgi için : ROBOCOT 2016

        Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığımız etkinlikle bölgesel robot etkinliği konusunda bir merkez konuma ulaşmıştır. Her iki büyük etkinlikle de İstanbul'dan Van'a kadar farklı şehirlerden gelen değerli katılımcılarımız bizlerle beraber bu heyecanı yaşayarak bizleri onurlandırmıştır. 

        Malatya'da ilkleri başarmış olmanın gururu ve hevesiyle İnönü Üniversitesi gençleri olarak gelecekte daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli, katma değeri yüksek hizmetlerin ve üretimlerin yapılabilmesini sağlamak için tüm değer zinciri admları arasındali entegrasyonun öneminin farkındayız ve bu farkındalığın yayılması için her yıl daha heyecanla, daha büyük bir ekiple ve büyük bir güç olarak bize destek veren Malatya Teknopark A.Ş. ve MİAD'ın(Malatya'lı İş Adamları Derneği) desteği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.